» PRZETARGI

PRZETARGI


21.05.2014. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wdrożenie innowacyjnej technologii wielokolorowego druku offsetowego.

pdf pdf2 pdf2


02.06.2014 Informacja - wybór oferty

pdf4


02.06.2014. Powtórne zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wdrożenie innowacyjnej technologii wielokolorowego druku offsetowego.

pdf5 pdf6 pdf7


09.06.2014 Informacja - wybór oferty

pdf8

Przejdź do strony głównej